BeratAramex
(5-10 hari kerja)
500 Gram17.5 USD
1,000 Gram26 USD
1,500 Gram34.5 USD
2,000 Gram43 USD
2,500 Gram51.5 USD
3,000 Gram60 USD
3,500 Gram68.5 USD
4,000 Gram77 USD
4,500 Gram85.5 USD
5,000 Gram94 USD
5,500 Gram102.5 USD
6,000 Gram111 USD
6,500 Gram119.5 USD
7,000 Gram128 USD
7,500 Gram136.5 USD
8,000 Gram145 USD
8,500 Gram153.5 USD
9,000 Gram162 USD
9,500 Gram170.5 USD
10,000 Gram179 USD
10,500 Gram187.5 USD
11,000 Gram196 USD
11,500 Gram204.5 USD
12,000 Gram213 USD
12,500 Gram221.5 USD
13,000 Gram230 USD
13,500 Gram238.5 USD
14,000 Gram247 USD
14,500 Gram255.5 USD
15,000 Gram264 USD
15,500 Gram272.5 USD
16,000 Gram281 USD
16,500 Gram289.5 USD
17,000 Gram298 USD
17,500 Gram306.5 USD
18,000 Gram315 USD
18,500 Gram323.5 USD
19,000 Gram332 USD
19,500 Gram340.5 USD
20,000 Gram349 USD
20,500 Gram357.5 USD
21,000 Gram366 USD
21,500 Gram374.5 USD
22,000 Gram383 USD
22,500 Gram391.5 USD
23,000 Gram400 USD
23,500 Gram408.5 USD
24,000 Gram417 USD
24,500 Gram425.5 USD
25,000 Gram434 USD